Dişhekimi Nuri Deveci

Abide-i Hürriyet C.
Palazoğlu Sok
Köşem Apt. No: 1-13
ŞİŞLİ İSTANBUL
Telefon: 0212 2303633
Email: info@nurideveci.com
 Implant Destekli Protezler
İmplant Destekli Protez Çeşitleri

İki tip implant destekli protez vardır. Barlı ve ball ataşmanlı protezler olarak adlandırılırlar. İkisinde de protezin altyapısı akriliktir. Barlı protezler en az üç implant gerektirirken, ball ataşmanlı protezler için iki implant yeterlidir.

1. Barlı Protezler

Öncelikle 2-5 implant yerleştirilir. Sonra çene kemiği kıvrımını takip eden ince bir metal bar bu implantların üzerine yerleştirilir. Klips ya da başka tipteki ara parçalar bar, protez ya da her ikisine birden yerleştirilir. Protez barın üzerine uygun şekilde yerleştirilir ve klips ile yerine oturtulur.

2. Ball Ataşmanlı Protezler

Çene kemiğine yerleştirilen her implant üzerine metal ataşman oturtularak, protez içindeki başka bir ataşmana yerleştirilir. Birçok vakada implant üzerindeki ataşmanlar küre şeklindedir (“erkek” ataşmanlar) ve protez içindeki yuvalarına (“dişi” ataşmanlar) yerleşirler.

İmplant Destekli Kuron ve Köprüler

İmplant destekli kuron ve köprüler, doğal dişler yerine implantlardan destek alırlar. Çoğunlukla, her kayıp dişe karşılık bir implant yerleştirilir ve kuronlar tek parça olacak şekilde birbirine bağlanır.